Samen bouwen

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) betekent dat we met elkaar appartementen ontwikkelen en bouwen, waar we zelf in gaan wonen. We doen dit zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. In feite zijn we de projectontwikkelaar samen. We laten ons begeleiden door professionals om het beste resultaat te krijgen voor een redelijke prijs. Het initiatief van onze CPO is afkomstig van Kilimanjaro uit Eindhoven. Samen met architect Magdaleen Kroese van MAG-architecten uit Eindhoven kwam een ontwerp tot stand dat rekening houdt met ieders individuele woonwensen. Bureau BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) begeleidde ons in het ontwikkel- en bouwproces. U kunt nog steeds instappen in dit project.

Gevelsschets

De verdeling van de woningen

Alle 21 woningen zijn inmiddels verkocht.

De woningen krijgen allemaal vloerverwarming., waarbij gebruik gemaakt wordt van aardwarmte. Dit is ondergebracht in een corporatie “Aardig warm”.  Dat betekent per woning wel een extra investering die in de aankoopprijs is ondergebracht.

De verdeling van de servicekosten zijn vastgesteld en zijn naar rato van de oppervlakte van het appartement.

Duurzame energie

Warmtepompen

In plaats van een CV-ketels, gebruikt ‘De Schrijver’ warmtepompen om de warmte uit de aarde naar het wooncomplex te transporteren. De pompen zijn  verbonden met  gesloten aardwarmtesondes of collectoren in de grond.  In de sondes  wordt water met een antivriestoevoeging rond gepompt. Het water wordt dieper in de aarde verwarmd en als het weer boven is, geeft het warmte af aan het centrale verwarmingssysteem. Zie ook  www.warmtepomp-info.nl .

Zonnepanelen

Op een van de platte daken monteren we zonnepanelen, die zonne-energie omzetten in elektriciteit. De zonnecellen in de panelen zijn gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. De terugverdientijd voor zonnepanelen ligt sinds 2013 op ongeveer zeven jaar bij een gelijkblijvende elektriciteitsprijs.

Hoe werkt de vereniging?

De “CPO-vereniging Akkerstraat, ‘de Schrijver”, zoals we voluit heten, bestaat uit leden en buitenleden. De leden vormen de Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin elk lid een stem heeft. De ALV vergadert elke maand. Buitenleden wonen samen met een lid en zijn welkom in de ALV. Zij hebben geen recht om te stemmen, maar kunnen wel over alles meepraten. Aspirant-leden en reserveleden zijn op vrijwel alle vergaderingen en andere bijeenkomsten welkom. De Vereniging heeft een bestuur met een belangrijk sturende rol, maar de ALV is het hoogste beslissingsorgaan.

Daarnaast organiseren verschillende werkgroepen workshops over gespecialiseerde onderwerpen, zodat we ons kunnen voorbereiden op beslissingen die gaan komen.

We houden regelmatig ‘schrijversborrels’ voor de gezelligheid en om elkaar ook van een ongedwongen en ontspannen kant te leren kennen.

Na de bouw gaat de  CPO-vereniging over in de VvE De Schrijver.

 

Een huis van stenen en een huis van mensen

Bij de ontwikkeling van een project als het onze komt veel kijken. We bouwen in feite twee huizen: één huis van stenen en één huis van de mensen die er in gaan wonen.

Dan heb je met veel aspecten te maken: hoe komt het gebouw er uit te zien, hoe ga je met elkaar om, hoe duurzaam kun je bouwen, hoe komt de gezamenlijke tuin er uit te zien? We hebben ervoor gekozen deze zaken aan te pakken in werkgroepen.