post: Pannenbier

 

 

 

 

december 2015

Hoogste punt is bereikt!

hoogstepunt +vlag

16 december 2015

Op 16 december 2015  vierden wij het bereiken van het hoogste punt in de nieuwbouw met het traditionele “Pannenbier”. Samen met onze aannemer Bouwbedrijf van Herpen, onze architect Magdaleen Kroese en de bouwvakkers brachten wij een toost uit op het behalen van deze mijlpaal.

 

 

post: verslag informatiebijeenkomst

juni 2015

Informatiebijeenkomst

Dinsdag 16 juni 2015 hebben we in het Trefpunt de buurt bijgepraat over de voortgang en planning van de bouw. Het was fijn te horen dat mensen weinig hinder ervaren van de bouw en het hele bouwproces met grote belangstelling volgen. Verder hebben we met de buurt gesproken over een idee om het schoolplein gedeeltelijk te gaan inrichten als fruittuin. Iedereen was enthousiast daarover. Samen met bewoners van de Akkerstraat en de Ploegstraat wordt dit plan nu verder uitgewerkt. In het najaar gaan we weer aan tafel met de buurt, dan ook met gemeente zodat we een aantal heikele punten aan kunnen pakken met betrekking tot schoolplein en ballenbak. Wordt vervolgd!

post: informatiebijeenkomst op 16 juni 2015
post: Mei 2015

Mei 2015.

Licht-licht-licht

De contouren van de appartementen in de oude school worden steeds duidelijker. Door het plaatsen van insteekvloeren in diverse appartementen ontstaan er mooie vides en worden de toch al zo gevarieerde woningen nog speelser.

Wat opvalt is het licht. Niet alleen de grote raampartijen, zo karakteristiek voor dit gebouw, zijn daar debet aan, maar ook de dakramen zorgen voor een prachtige extra lichtinval. Om maar te zwijgen over de fantastische dakkapellen op de zolderverdieping.

lichtlicht

De bouw vordert snel, de komende bewoners van de oude school zijn druk; enerzijds met de bouw zelf, de bekende vinger aan de pols, anderzijds met de inrichting. Keukens en sanitair moeten uitgezocht, licht- en elektriciteitspunten bepaald,  wandafwerking en vloeren uitgekozen. Wat laat je doen en wat doe jezelf.  Een spannende tijd.

De aanstaande eigenaars van de nieuwbouwappartementen moeten nog even geduld hebben. Eerst zal de oudbouw opgeleverd worden, daarna start de nieuwbouw. Voorbereidende werkzaamheden zijn natuurlijk al begonnen.

Intussen zijn diverse commissies bezig met plannen voor de gezamenlijke binnenruimtes, de buitenruimtes en allerlei andere zaken die afgesproken moeten worden. Ieder draagt een steentje bij; een mooie manier om elkaar beter te leren kennen als nieuwe buren.

 

 

post: Lente 2015

kijkdag01
Maart 2015

Lente in en om De Schrijver.

Na een wat natte maar geslaagde officiële start met het plaatsen van het bouwbord op het plein, is het in het binnenste van de oude school flink aan het rommelen. Er wordt hard gewerkt, teveel om op te noemen: er is flink gesloopt , de eerste muren zijn opgemetseld, stalen balken zijn aangebracht, leidingen voor de warmtepomp zijn aangelegd en aan de buitenkant bot het uit: nieuwe dakkappellen zijn geplaatst en  geschilderd.

Inmiddels heeft de eerste vergadering plaats gevonden van de Vereniging van Eigenaren, naast de vergaderingen van de CPO, en is het bestuur van de VvE aangesteld. Tevens zijn verschillende workshops georganiseerd  met onderwerpen als  Installaties en  Woningafwerking.  Na alle voorbereidingen van de afgelopen jaren beginnen de inspanningen  zichtbaar te worden.

post: December 2014

Prettige Feestdagen !

IMG_1035

December 2014

In de week van 15 tot 19 december komen alle leden bij de notaris om de de akte van levering te tekenen voor de door hen gekozen woning in het CPO Project Akkerstraat/De Schrijver. 
Middels deze akte worden de leden van de CPO de juridische eigenaar van de eigen woning en gemeenschappelijk eigenaar van de gezamenlijke ruimten. 
Men is dan definitief  a.s. bewoner van de Schrijver en gaat de CPO over in een VVE.
 
In de daarop volgende week wordt meteen aangevangen met de sloopwerkzaamheden o.l.v. de aannemer Gebroeders van Herpen b.v. bouwbedrijf.

 

post: November 2014

November 2014

Asbestsanering

CPO De Schrijver heeft de school van de gemeente gekocht, de overeenkomst met de aannemer is gesloten, de opzichter heeft een taakomschrijving gekregen en de splitsingsakte is klaar.

We hopen in december alle woningen in een keer van de CPO te kunnen kopen. Daarna willen we meteen beginnen met de sloop- en (ver)bouwactiviteiten. Buurtbewoners zien rond de school al een ruime tijd bedrijvigheid. Het lijkt of we al van start zijn gegaan, maar dat is nog niet het geval. Een bedrijf is nu in opdracht van de gemeente bezig met de asbestsanering.

27 november informatie-inloop over bouwplaats en –verkeer

Jeroen Korsten, de projectleider van aannemer Van Herpen, heeft alvast de bouwplaats getekend. Hierop kun je zien waar de bouwhekken zullen staan, waar de kranen zich bevinden, welke parkeerplaatsen tijdens de bouw niet kunnen worden gebruikt en waar afvalcontainers worden neergezet. Ook heeft hij op een plattegrond van de buurt aangegeven hoe het bouwverkeer door de wijk wordt geleid.

plattegronden

Uiterlijk 20 november krijgen omwonenden een uitnodiging in de bus, waarop deze informatie te vinden is. Mochten zij er vragen over hebben, dan zijn ze op 27 november welkom om deze te stellen. Tussen 17.00 en 20.00 uur kan iedereen bij ontmoetingsruimte ’t Trefpunt aan de Hof van Eden binnen lopen voor een gesprek. Naast enkele ter zake kundige toekomstige bewoners  zullen ook twee medewerkers van de aannemer  aanwezig zijn:  projectleider Jeroen Korsten en uitvoerder Peter Verstegen. Namens de gemeente komt Eric van Doren.

Omdat een bouwplaats per definitie een gevaarlijke plaats is, vragen wij buurtbewoners dringend  om in de bouwperiode na werktijd en in het weekend speciaal erop te letten dat (hun) kinderen niet achter deze bouwhekken komen. Wij zullen er alles aan doen om de overlast van de bouw tot een minimum te beperken.

post: september 2014

 

September 2014

Koopakte met gemeente deze maand klaar

Met de gemeente wordt overlegd over de koopakte, met name over de precieze formulering en de voorwaarden van onze CPO (straks Vereniging Van Eigenaren).  We zijn het bijna met elkaar eens.

Aannemersovereenkomst deze maand klaar

De werkgroep bouw heeft samen met Bieb en de architect intens overleg met de aannemer over budgetoverschrijdingen en de beste manieren om te bezuinigen. De bedoeling is dat de Vrij Op Naam prijzen (VON-prijzen) niet stijgen. Op ledenvergaderingen voeren we stevige discussies over de afspraken die in de aannemersovereenkomst moeten staan.

Splitsingsakte deze maand klaar

Voor de splitsingsakte moesten we het met elkaar eens worden over de verdeling en toewijzing van parkeerplaatsen en externe bergingskasten. Hoe regelen we de verdeling? Met lotjes? In volgorde van lidmaatschap? We hadden felle discussies, maar het bleek bijna vanzelf goed te gaan. Er waren nauwelijks dubbele wensen voor een enkele plaats of kast.

In de splitsingsakte komt ook te staan hoe de maandelijkse kosten voor onderhoud en reservering (zeg maar: de servicekosten) verdeeld moeten worden. Alle kosten delen door 21 appartementen, zodat iedereen evenveel betaalt? Of een deel van de kosten afhankelijk maken van het aantal vierkante meters oppervlak van de woningen? En hoe moet de verhouding tussen die twee verdelingsvormen dan zijn? Tenslotte zijn we tot een besluit gekomen.

Taakomschrijving opzichter deze maand klaar

Intussen hebben we ook een opzichter gekozen. Deze komt in dienst van onze CPO en controleert of de bouw vordert en uitgevoerd wordt zoals dat is afgesproken. Hij krijgt een taakomschrijving en een contract. Ook hierover moeten we het in de ALV hebben. Het is me de maand van de paperassen wel!

Daarna de hypotheken nog en dan bouwen maar!

Als al deze papieren getekend zijn, kunnen onze financierders aan de slag. Na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, sluiten we onze hypotheken af. En dan begint de bouw.

post: Openbaar college

 

 

 

 

 

 

 

“Lang zullen we leven…. Hoera?”

Prof_ Tinie Kardol, conferentie 19 apr 2012

 

Openbaar college van hoogleraar gerontologie Tinie Kardol.

Donderdag 11 september van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: een van de klaslokalen  van de Nutsschool aan Akkerstraat  30 in Eindhoven
Georganiseerd door CPO-project ‘De Schrijver’.
Vanaf 19.00 uur is de school open. Breng een stoel mee als je wilt zitten.
De toegang is gratis, voor koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd.

 

Tinie Kardol heeft ‘De Schrijver’ dit jaar geholpen in een tijd die moeilijk was. Daarom zijn we blij dat hij een college voor ons wil geven onder de titel “Lang zullen we leven…. Hoera?”

Dit college is ook toegankelijk voor lezers van deze website.

Kardol weet niet alleen in theoretische, maar ook in praktische zin waarover hij het heeft. Hij is onder meer bestuurder van drie woonzorgcomplexen voor senioren in Vught en lijkt ook daarbuiten altijd bevlogen op zoek naar oplossingen voor de problemen die mensen op hogere leeftijd tegen kunnen komen.

Het college gaat over veroudering en vergrijzing van de Nederlandse samenleving. Welke gevolgen heeft die voor gezondheid, huisvesting, sociale relaties en de infrastructuur? Kardol zal spreken  over de noodzakelijke veranderingen op het gebied van sociale cohesie: van Zwiterserleven gevoel naar coomunity care. Er zal gelegenheid zijn om vragen te stellen, ook over het leven van ouderen in bijvoorbeeld CPO-verband.

 

 

post: Zomer 2014

Zomer  2014

 

De splitsingsakte

De zomermaanden verlopen warrig, want de CPO-leden vieren op verschillende tijden hun vakanties. Intussen wordt er in wisselende samenstellingen  doorgewerkt door de mensen die toevallig thuis zijn.  We moeten begin september bijvoorbeeld een splitsingsakte hebben.  Nu is er een enkele eigenaar met alle rechten: de gemeente. Straks worden we allemaal eigenaar en opdrachtgever van de aannemer. Het totale nieuwe eigendom dat zal ontstaan, wordt gesplitst in 21 appartementsrechten. Een notaris legt deze rechten vast.

Recht om te verkopen, verhuren of  uit te lenen

De splitsingsakte bepaalt ook of een eigenaar zijn/haar appartement naderhand aan iedereen mag verkopen, of het verhuurd mag worden of bij afwezigheid in gebruik kan worden genomen door familieleden, vrienden en kennissen.  Moeten de huurders en tijdelijke  bewoners zich ook houden aan de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement?

De maandelijkse VVE-bijdrage.

We stellen in de splitsingsakte ook vast hoe de maandelijkse  kosten van de VVE verdeeld zullen worden over de eigenaren. Is de maandelijkse bijdrage voor iedereen gelijk of hangt het bedrag  af  van de grootte van het appartement?  Soms duizelt het ons van alle mogelijkheden en  nuances waar we ons een mening over moeten vormen.

post: Mei 2014

foto

MEI 2014

De weg is onze vriend

Het songfestival-liedje van The Common Linnets had een mooie inhoud. ‘After the storm’ gaat over de verdoofdheid waarmee iemand na een forse aanvaring met een geliefde over de weg rijdt en zich afvraagt of het nog goed zal komen tussen de twee.

Dit lied was afgelopen maanden symbolisch voor De Schrijver. Want met meer dan 30 mensen ben je het natuurlijk lang niet altijd eens. Daar kwamen we meestal wel uit. Maar naarmate de koop dichterbij komt, wordt het spannender. Het is dan ook heel vanzelfsprekend dat de emoties de laatste tijd hoger opliepen en sommige mensen zich afvroegen of ze nog wel door wilden gaan.

Gelukkig hebben we iemand gevonden die ons heel goed begeleidt in een aantal workshops. Zo goed zelfs, dat we de stormen doorstaan hebben. Er is veel meer begrip ontstaan voor elkaars standpunten en manieren van doen; niemand is afgehaakt.

Toen kregen we op de avond van het songfestival een nieuw symbolisch lied te horen.

We werden aangenaam verrast door een van onze leden. Claudia zag in het Eindhovens Dagblad dat we een huiskamerconcert zouden kunnen winnen van liedjeszanger Ad van Meurs en zijn partner Ankie Keultjes.

Enkele weken later zaten we op zaterdag 10 mei in een van de klaslokalen op zelf meegebrachte stoelen te luisteren naar de mooie luisterliedjes van deze twee in harmonie zingende muzikanten.

Het eerste lied was de titelsong van de nieuwste CD van Ad van Meurs: De weg is een vriend. Dat bleek de weg voor De Schrijver inderdaad te zijn geworden: een vriend. Dit nummer is gratis te downloaden op: music.advanmeurs.nl

‘House for sale’

Met ‘House for sale’  van Margriet Eshuys blijven we nog even in de muzieksfeer.  De titel van dit nummer verwijst  voor ons naar de borden die CPO-leden nu in de voortuin van hun huidige woning hebben of binnenkort krijgen.

Een deel van onze leden  huurt nu een woning en heeft de vele voordelen van een opzegtermijn van een enkele maand.  Dat ligt voor de leden met een koophuis wat gecompliceerder. Een deel heeft zijn huis al in een vroeg stadium verkocht. De anderen zijn nu met de verkoop bezig of beginnen daar over een tijdje aan. Dit betekent: het huis opruimen voor de makelaarsfoto’s, open huis houden, onderhandelen met potentiële kopers, gesprekken voeren met de bank voor een overgangskrediet,  een huurhuis zoeken om de tijd tot de oplevering te overbruggen en uitzien naar een opslagplaats voor spullen die (nog) niet weg mogen.

Het gaat om de volgende koopwoningen:
Houtstraat 8Google Maps

post: april 2014

April 2014

Open dag gehouden op zondag 13 april

Op zondag 13 april hebben we weer een open dag gehouden in de School aan de Akkerstraat. Het was gezellig druk. Zowel mensen uit de buurt als mogelijke kopers hebben het gebouw met eigen ogen bekeken, informatie gekregen en kennis gemaakt met toekomstige bewoners. Voor belangstellenden zijn er iedere maand ook rondleidingen. Zie rondleidingen.

Laatste appartementen op Funda

Na de zomer kopen we met zijn allen tegelijk de school en de grond van de school.Dan hopen we voor alle appartementen een koper te hebben.Er zijn nog twee woningen vrij beschikbaar. Voor drie appartementen bestaat zeer serieuze belangstelling, maar is de koop nog niet gegarandeerd. Daarom staat onze CPO-vereniging vanaf begin april met deze woningen op Funda. We hebben ook mails rondgestuurd om via de netwerken van vrienden en kennissen eventueel nog nieuwe leden te vinden.  Zie onder WAAR.

 

De tuinen

We streven naar een openingsborrel in december 2015. Je vraagt je af of het niet wat vroeg is om dan nu al met de tuin te beginnen. Maar de binnentuin komt op het dak van de parkeerkelder. Er komen misschien sedumdaken op de bovenste nieuwbouwappartementen en dan is er ook nog een daktuin boven twee woningen. Dat vraagt om stevige daken, die wat gewicht kunnen dragen. En wat kun je maken van tuinen met relatief weinig grond? Wat kan daar wel groeien en wat niet? Daar is de tuingroep zich grondig in aan het verdiepen. Binnenkort krijgt ze advies van een tuinarchitect.

 

Maart  2014

Gesprekken met de notaris

Met de notaris en de gemeente zijn gesprekken gaande over de gezamenlijke koop van de school en de grond (nu nog eigendom van de gemeente). De notaris begeleidt ook de oprichting van een Vereniging van Eigenaren. Daar worden we allemaal lid van, op het moment dat we het koopcontract tekenen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

De omgevingsvergunning is aangevraagd. De gemeente hield deze maand in de Schrijversbuurt een inloopavond voor belangstellenden, waarop ze de uitwerking van het bestemmingsplan heeft gepresenteerd. Ook de tekeningen van de architect konden bekeken worden en ambtenaren en bewoners waren aanwezig om vragen te beantwoorden. De bezoekers waren positief over de ontwerpen.

post: Januari 2014

Januari 2014

Aannemer gekozen

We hebben een enthousiaste aannemer gekozen. Natuurlijk hebben de bouwleken onder ons hierbij zwaar geleund op de bouwbewuste leden die het voorwerk doen voor dit soort beslissingen. We verbazen ons soms over de oneindige energie en werklust van onze ‘werkgroep bouw’. Zouden ze ooit slapen?

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit akkoord

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Eindhoven heeft zijn zegen gegeven aan de tekeningen van architect Magdaleen Kroese. De goedkeuring van deze commissie, [een samenvoeging van de Commissie Welstand en de Monumentencommissie] is door de leden van het project met gejuich ontvangen. Wij denken zelf dat het een mooi complex wordt en het is heel fijn dat de gemeente er ook zo over denkt. Er zijn nog drie appartementen beschikbaar. De mensen die nu instappen, kunnen niet meer meepraten over het grote geheel van het gebouw, maar zij hebben wel het voordeel dat veel werk al voor hen is verzet. Ze komen zogezegd in een gespreid bed. Of gespreid….de indeling van de gekozen woning kan men nog in samenwerking met de aannemer bepalen, de beddensprei mag ieder lid natuurlijk zelf uitzoeken.

Nu kunnen we de tekeningen klaar maken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (bouwvergunning).

Gemeente maakt uitwerkingsplan

De gemeente is intussen begonnen met de uitwerking van het bestemmingslan. De inwoners van Eindhoven worden hier vanzelfsprekend te zijner tijd over geïnformeerd.

 

post: December 2013

December 2013

Definitief verkaveld

Zaterdag 14 december hebben we de appartementen definitief  verkaveld.  We weten nu dus wie welke kavel krijgt of met andere woorden: wie van de leden in welke woning komt en wie de directe buren worden.  Vrijwel iedereen heeft zijn plekje gevonden, weet hoeveel vierkante meter hij/zij krijgt en hoeveel de woning zal kosten. De overeenkomsten lagen klaar, zodat we meteen onze kaveloptie vast konden leggen.  Dit was een belangrijk moment voor alle leden en buitenleden; we hebben het gevierd met tapa’s en een drankje.  Over de indeling van de afzonderlijke appartementen is nog niets duidelijk. Die wordt later per woning door de kopers  samen met de architect bepaald.

 ‘Uit de school geklapt’

Rond 10 december hebben we bij alle woningen in de straten rond De Schrijver een uitnodiging in de bus gedaan. We wilden graag laten weten hoe het complex er  over twee jaar uit zal zien.  Op woensdag 18 december hielden we in een van de schoollokalen een expositie onder de titel ‘Uit de school geklapt.’ Er was een maquette van het nieuwe complex en op geveltekeningen en plattegronden kon je de details bestuderen. Posters gaven een idee van de sfeer, de planning van de bouwstappen, de monumentale waarde van de school, enzovoorts.

De helft van de toekomstige bewoners was op enig moment aanwezig. Bovendien hadden we enkele  specialisten uitgenodigd: Herman Kerkdijk  (stedenbouwkundige van de gemeente),  Eric van Doren (buurtcoördinator Gestel), onze architect Magdaleen Kroese, onze CPO-adviseur Henk Vlemmix en Thijs Franssen van het buurtinitiatief.  We waren blij verrast met de goede opkomst. Grof geschat zijn zeker 100 buurtbewoners zich komen informeren.  Iedereen praatte met iedereen. Er waren veel belangstellende vragen en we kregen enthousiaste reacties op de bouwplannen. Gelukkig hadden we genoeg warme chocolademelk en  glühwein voor alle aanwezigen.

foto foto 1

Allerbeste wensen

In de weken rond Kerstmis en Nieuwjaar hebben we het eventjes  rustig. De redactie van deze website wenst alle bewoners van de Schrijversbuurt, alle bij de bouw betrokken deskundigen en alle leden, buitenleden, aspirantleden en reserveleden van ‘De Schrijver’:

Fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar !!

 

post: De ontwikkeling in stroomversnelling.

De ontwikkeling van de oude school aan de Akkerstraat tot wooncomplex is in een stroomversnelling gekomen.

 

IMG_0931 IMG_0933

De ontwikkeling van de oude school aan de Akkerstraat tot wooncomplex is in een stroomversnelling gekomen. Het overleg met de gemeente Eindhoven over het ontwerp nadert een eindfase. We hopen dat in de tweede helft van november de plannen gepresenteerd kunnen worden. We bereiden een expositie voor de Schrijversbuurt voor waar we samen met de gemeente de plannen toelichten.

Eén van de zaken die onze speciale aandacht vraagt is hoe de gevels er uit komen te zien. Dat is niet alleen voor onszelf belangrijk maar ook voor onze buren.

Ondertussen praten we in diverse groepen over de definitieve indeling van het oude gebouw en de nieuwbouw. We praten over de grootte van de appartementen en de gebruiksmogelijkheden van  gemeenschappelijke ruimtes. Half december kiezen de deelnemers hun definitieve plek.

Veel aandacht besteden we ook aan de inrichting van het terrein zelf, vooral de binnentuin.

Duurzaamheid is ook een belangrijk thema. We verdiepen ons in de mogelijkheden van aardwarmte.

 

Augustus 2013

We hebben deze maand besloten een deskundige in de arm te nemen van het Sociocratisch Centrum  Nederland. Die gaat ons helpen bij het nemen van besluiten, om oplossingen te zoeken als we het niet met elkaar eens zijn. De Sociocratische ‘visie’ gaat er van uit dat mensen niet allemaal gelijk zijn maar dat ze wel op basis van gelijkwaardigheid besluiten kunnen nemen. Het centrum heeft veel ervaring in het begeleiden van dat soort ingewikkelde processen, ook bij andere woongroepen.

Juli 2013 

De eerste 14 leden van “de Schrijver” hebben inmiddels hun voorkeur voor een appartement uitgesproken. Tijdens deze zogenoemde proefverkaveling bleek dat vrijwel alle wensen konden worden ingewilligd. Tijdens een daarop volgende workshop werden wensen besproken ten aanzien van de buitenkant van het gebouw. Die zullen samen met architecte Magdaleen Kroese nader worden uitgewerkt.

Juni 2013 

De nieuwe website gaat de lucht in en draait een maand op proef.
14 huishoudens zijn lid van onze Vereniging en gaan samen met ons bouwen.
4 nieuwe aspirant-leden hebben zich aangemeld.

Mei 2013 

 We werken met de architect aan het voorlopig ontwerp. We laten ons informeren over methodes van besluitvorming, externe project begeleiding en de nieuw op te zetten Vereniging van Eigenaren. Via workshops bepalen we het toekomstbeeld van ‘De Schrijver’.

April 2013

Op dit moment zitten we  volop in de ontwikkelfase van ons project We zijn in gesprek met de gemeente.

 

 

 

post:
post: Er ging iets mis