Rondleidingen in het gebouw aan de Akkerstraat zijn tijdens de bouw niet meer mogelijk.

trap

 

Rondleiding Akkerstraat

 

Globale Planning 

Februari 2014

Definitief ontwerp.

Maart 2014

Indienen bouwaanvraag.

April 2014 – juni 2014

Schrijven van bestek.

Mei 2014 – juni 2014

Aanbesteding en

Inventarisatie wensen individuele kopers.

Juli 2014

Opdracht aan aannemer.

Oprichting Vereniging Van Eigenaren.

November 2014

Afgifte definitieve omgevingsvergunning.

Afsluiten hypotheken.

November 2014

Schooloverdracht door gemeente.

Slopen loods met gymzaal.

Bouwrijp maken terrein achter school.

November 2014- December 2014

Aankoop gebouw.

Januari 2015

Start bouw

Juli 2015

Oplevering appartementen oudbouw

Najaar 2015

De eerste bewoners trekken in hun appartement.

December 2015

Pannenbier

Juni 2015

Oplevering totale project